RoboExe - Code Masters

img

Konkurs programistyczny Code Masters jest skierowany do miłośników i pasjonatów programowania, rozwiązywania problemów algorytmicznych i mistrzów kodowania. Zapraszamy wszystkich miłośników tworzenia kodu. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach, ze zróżnicowaną trudnością zadań:

  • Test z programowania dla uczniów szkół średnich
  • Test z programowania dla uczniów szkół wyższych

Uczestnicy konkursu przez 3 godziny będą się mierzyć z wyzwaniami programistycznymi. Zasady są proste – należy stworzyć kod programu, który wczyta dane z pliku tekstowego, wyznaczy rozwiązanie zadania i umieści wynik w pliku tekstowym.

W czasie konkursu programujemy w językach C, C++, Java, C#, Python.

Wyzwaniem będzie rozwiązanie zadania, w którym trzeba będzie wymyślić algorytm, zakodować go w wybranym języku programowania i po skompilowaniu uzyskać właściwy wynik.

Harmonogram

Harmonogram jest dostępny pod tym adresem harmonogram.

Komisja zawodów

Nadzór nad organizacją i przebiegiem Zawodów RoboExe: Code Masters 2019 sprawuje Komisja Zawodów w składzie:

  • dr inż. Andrzej Sawicki – przewodniczący Komisji
  • dr inż. Tomasz Kuźmierowski – przewodniczący Komisji
  • dr inż. Aneta Wiktorzak – członek Komisji
  • dr inż. Grzegorz Rubin – członek Komisji
  • mgr inż. Mateusz Zalewski – członek Komisji
  • mgr inż. Artur Arciszewski – członek Komisji

Rejestracja

Zgłoszenie uczestnictwa w Zawodach jest możliwe w zakładce "Weź udział". Wystarczy wybrać kategorię, wypełnić formularz i zgłoszenie gotowe.

Osoby nie mające ukończonych 18 lat, muszą mieć pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w RoboExe.

Załączniki