RoboExe - Gaming Cup

img

Turniej gier wideo - to zawody skierowane do miłośników gier: FIFA 19 i Counter-Strike: Global Offensive. W ramach RoboExe: Gaming Cup 2019 zostaną rozegrane następujące turnieje:

  • FIFA 19 1 on 1

Harmonogram

Harmonogram jest dostępny pod tym adresem harmonogram.

Komisja zawodów

Nadzór nad organizacją i przebiegiem Zawodów RoboExe: Robot Challenge 2019 sprawuje Komisja Zawodów w składzie:

  • dr inż. Tomasz Kuźmierowski – przewodniczący Komisji
  • Sebastian Sobotka – przewodniczący Komisji
  • dr inż. Aneta Wiktorzak – członek Komisji
  • dr inż. Andrzej Sawicki – członek Komisji
  • dr inż. Grzegorz Rubin – członek Komisji
  • mgr inż. Mateusz Zalewski – członek Komisji

Rejestracja

Zgłoszenie uczestnictwa w Zawodach jest możliwe w zakładce "Weź udział". Wystarczy wybrać kategorię, wypełnić formularz i zgłoszenie gotowe.

Osoby nie mające ukończonych 18 lat, muszą mieć pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w RoboExe.

Załączniki