RoboExe - Robot Challenge

img

Łomżyńskie Zawody Autorskich Robotów Mobilnych – to zawody skierowane do osób interesujących się robotyką, mechatroniką, elektroniką, informatyką i lubiących majsterkować. W Zawodach mogą wziąć udział drużyny składające się z maksymalnie 5 osób. Każda z drużyn może wystawić do Zawodów jednego robota. Podczas zawodów roboty zmierzą się w 7 konkurencjach:

 • Line Follower - Podążanie za linią
 • Line Follower Junior - Podążanie za linią
 • Straight Driveway - Podjazd po linii prostej
 • Escape from Labyrinth - Wyjazd z labiryntu
 • Free Style Presentation - Prezentacja własnej konstrukcji
 • Lego Sumo - Pojedynek robotów
 • Lego Sumo Junior - Pojedynek robotów

W kategoriach Junior mogą startować osoby oraz drużyny, których członkowie w dniu zawodów nie ukończyli 15 lat.

Robot - wymagania

Robot musi być oryginalną autorską konstrukcją zbudowaną przez Drużynę. Robot nie może być produktem będącym w sprzedaży detalicznej ani dziełem osób trzecich. Robot może składać się z gotowych podzespołów zakupionych oddzielnie i samodzielnie złożonych przez Drużynę. Wymiary zewnętrzne robota muszą być ograniczone do przestrzeni 20 cm x 20 cm x 20 cm. Nie zachowanie wymiarów jest podstawą do dyskwalifikacji. W trakcie zawodów robot nie może zmieniać swoich wymiarów. W przypadku kategorii Sumo wymiary robota są inne (Załącznik nr RC1). Kryterium wymiarów nie dotyczy konkurencji Free Style Presentation. Waga robota nie może przekraczać 1 kg w konkurencji Sumo i 3 kg w pozostałych konkurencjach. Robot startujący w konkurencjach musi być autonomiczny, tzn. nie może być zdalnie sterowany przez człowieka (nie jest to wymagane w przypadku konkurencji Free Style Presentation).

Harmonogram

Harmonogram jest dostępny pod tym adresem harmonogram.

Komisja zawodów

Nadzór nad organizacją i przebiegiem Zawodów RoboExe: Robot Challenge 2019 sprawuje Komisja Zawodów w składzie:

 • dr inż. Tomasz Kuźmierowski – przewodniczący Komisji
 • dr inż. Aneta Wiktorzak – członek Komisji
 • dr inż. Andrzej Sawicki – członek Komisji
 • dr inż. Grzegorz Rubin – członek Komisji
 • dr inż. Ryszard Szczebiot – członek Komisji
 • mgr inż. Mateusz Zalewski – członek Komisji
 • mgr inż. Andrzej Bałazy – członek Komisji
 • mgr inż. Andrzej Rodak – członek Komisji

Rejestracja

Zgłoszenie uczestnictwa w Zawodach jest możliwe w zakładce "Weź udział". Wystarczy wybrać kategorię, wypełnić formularz i zgłoszenie gotowe.

Osoby nie mające ukończonych 18 lat, muszą mieć pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w RoboExe.

Załączniki